Orašac

Nedaleko od nas nalazi se i kolevka Prvog srpskog ustanka, selo Orašac. Mesto u kome se pokrenulo stvaranje moderne srpske države, mesto koje obiluje trajnim materijalnim i kulturnim svedočanstvima 18. i 19. veka. U samom sklopu sela nalazi se i Marićevića jaruga, Spomen česma, Spomen škola i crkva Vaznesenja Gospodnjeg ali i muzej u kome se čuvaju svi značajni predmeti navedenog perioda.